Răng sáng hơn WOW! Sự thật cho thấy: Chắc chắn là...

Những sản phẩm này sẽ giúp cải thiện răng sáng mà không có bất kỳ chi phí bổ sung.

Tôi là một nha sĩ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Tôi đã làm việc trong nhiều cơ sở nha khoa, và có một số bài báo trong Tạp chí của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ và Tạp chí Nghiên cứu Nha khoa trên trang web của tôi. Tôi đã nhận được giải thưởng cho chất lượng công việc của tôi. Tôi là một doanh nhân, và đã hoạt động trong nhiều công ty khởi nghiệp. Tôi cũng là một nhà văn và nhà xuất bản tài liệu tiếp thị và kinh doanh. Tôi là tác giả của một số cuốn sách về khởi nghiệp, bao gồm "Cách bắt đầu kinh doanh của riêng bạn". Tôi là một nhà châm cứu được cấp phép với bằng tiến sĩ về châm cứu. Tôi đã xuất bản bốn cuốn sách, bao gồm "Cuốn sách châm cứu" và "Cuốn sách châm cứu cho người mới". Tôi dạy một hội thảo thường xuyên được tổ chức tại một thủ đô của tiểu bang ở mỗi tiểu bang ở Hoa Kỳ. Tôi có bằng tiến sĩ tâm lý học và cũng là một nhân viên xã hội được chứng nhận. Tôi đã từng là một điều tra viên của Bộ Sức khỏe Tâm thần California và tôi đã hoàn thành nhiều dự án nghiên cứu trong lĩnh vực công tác xã hội, đặc biệt là liên quan đến sức khỏe tâm thần và nghiện. Tôi là một chuyên gia về tâm lý trị liệu và nghiên cứu hành vi.

Các xét nghiệm mới nhất

Denta Seal

Denta Seal

Anastasia Robbins

Nếu chúng tôi tin rằng nhiều đánh giá được đưa ra gần đây, nhiều người đam mê đã thành công trong v...