Ngủ WOW! Sự thật cho thấy: Chắc chắn là...

Tôi chỉ xem xét các sản phẩm thực sự giúp một người ngủ ngon hơn. Đây không phải là một hướng dẫn về cách tìm một sản phẩm ngủ tuyệt vời. Đây là hướng dẫn về sản phẩm ngủ nào hoạt động, sản phẩm nào không và sản phẩm nào không xứng đáng với thời gian của bạn.

Ví dụ, tôi đã xem lại một vài công cụ hỗ trợ giấc ngủ trên trang này. Tôi cũng đã xem xét một số sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ cho trầm cảm. Hầu hết thời gian, tôi thậm chí không nghĩ về trầm cảm. Tôi không thể giúp nó. Đây là một nơi tốt để bắt đầu khi bạn đang tìm kiếm một sản phẩm ngủ cho bệnh trầm cảm, nhưng bạn cần biết sự khác biệt giữa hỗ trợ giấc ngủ và ngưng thở khi ngủ. Tôi sẽ không nói cho bạn biết ngưng thở khi ngủ là gì. Nó không phải là một rối loạn giấc ngủ. Tôi cũng không nghĩ rằng hỗ trợ giấc ngủ là an toàn. Có lẽ chúng không an toàn trừ khi bạn sử dụng chúng khi bụng đói và không uống gì. Ngưng thở khi ngủ là một rối loạn hô hấp và nó được gây ra bởi sự vắng mặt của các cơ đường hô hấp bình thường giúp thở. Một trợ giúp giấc ngủ chỉ đơn giản là một thiết bị giúp bạn đi vào giấc ngủ. Đây là một trong những lý do phổ biến nhất mà mọi người mua chúng. Điều rất quan trọng là làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và luôn thử các dụng cụ hỗ trợ giấc ngủ khác nhau. Ngưng thở khi ngủ có thể dễ dàng điều chỉnh bằng những thay đổi đơn giản cho kỹ thuật thở của bạn.

Đánh giá gần đây

Sleep Well

Anastasia Robbins

Ngày càng có nhiều người tham gia nói về Sleep Well và những thành công của bạn liên quan đến việc ...

Night Comfort

Anastasia Robbins

Là một mẹo nội bộ trong việc tăng chất lượng giấc ngủ gần đây, Night Comfort được chứng minh. Nhiều...